Snacka Månsing

I vår studio blandas förutsättningslöst ord från förr med våra egna, nyskapade Månsing-ord.

På så sätt väver vi ihop små budskap och laddar våra produkter med egna värden.

låda

Månsing parlör

lattjo = bra, kul, lustigt
ibalt = idag
fika = kaffe. Bildat genom sk backslang av ordet kaffi
hal = vacker, god. Uttalas även hål
tura = se, titta
tryx = tre
ekel = jag
hacko = vatten, av latinets aqua
emra = köpa
månsa = snacka, prata
böddalonse = låda, ordet bildat genom sk b-språk och el-språk
barvel= halv
sträte = gata
ötel = mycket, stor
vill = vällabäns
stoa = må, passa, sitta
umtifem = femtio, exempel på u-språk
häcka = förvara, uppehålla sig, stå

Språket Månsing har en lång historia

Det skogiga, kuperade område som ligger söder om den bördiga västgötaslätten kallas sedan hundratals år för Sjuhärad. Bönderna fick här finna nya sätt till försörjning och på så vis bidrog den steniga och svårbrukbara jorden till att en framgångsrik gårdfarihandel växte fram. På 1600 talet gjorde kungliga privilegier det möjligt för de som skrev sig i Borås att bedriva handel på ett sätt som skulle visa sig enormt framgångsrikt. Dessa handlare från Borås kallades Knallar och de hade ett eget språk. Månsing växte på så sätt fram genom en blandning av västgötadialekt, finska, latin, tyska, romani och danska som Knallarna påverkades av på sina långa resor. Lägg därtill backslang, all-språk, b-språk, metaforer och många fler finurligheter så har du snart ett unikt språk som utvecklades under lång tid. Här följer en liten lista på Månsing. Läs gärna mer i den utmärkta boken ”Månsing – Knallarnas hemliga språk” av Sven HG Lagerström (Jonito Förlag, Borås 2008).

Landskap

Shoppingbag är tom